Jilemnická knihovna

Toto je webová stránka podporující zkvalitnění a modernizaci jilemnické knihovny. Webové stránky knihovny samé jsou zde.

Odesílatel:

Vojtěch Mečíř
Mříčná 179
512 04 Mříčná

Eva Vaňková
Spořilovská 996
51401 Jilemnice

Adresát:

Mgr. Vladimír Richter
Městský úřad Jilemnice
Masarykovo nám. 82
51401 Jilemnice

Jilemnice, 13. května 2019

Otevřený dopis ve věci jilemnické knihovny

Vážený pane starosto, vážení členové městské rady,

rádi bychom využili probíhající diskuse nad aktuálními problémy města Jilemnice a vyjádřili se k poněkud opomíjenému aspektu jednoho z nich. Mezi desítku těch nejpalčivějších se nedávno znovu probojoval nevyhovující stav Městské knihovny Jaroslava Havlíčka v Jilemnici.

Často zaznívá, že hlavní potíž knihovny souvisí se stísněnými prostory, v nichž sídlí. My jsme však přesvědčeni, že takové hodnocení není úplné, neboť vnímáme nedostatky rovněž v oblastech, které s prostorem přímo nesouvisí. A to od nedostatečných akvizic přes pouze sporadické akce pro veřejnost až po zastaralé programy pro děti. Tento přístup považujeme v době, kdy nejen děti a dospívající ztrácejí o četbu zájem, za velice nešťastný.

Knihovna má podle našeho názoru fungovat jako přirozené kreativní, kulturní a komunitní centrum, kam se stávající i případní čtenáři všech věkových kategorií mohou vydat nejen pro knihy a informace, ale také za vzděláním a zábavou. Tak o knihovnách koneckonců mluví již řadu let dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a takové jsou i naše zkušenosti z jiných knihoven, které vzaly výzvy dnešní doby vážně.

K jednomu ze základních předpokladů, aby knihovna začala fungovat dle moderních standardů MŠMT, patří, aby si sama takový úkol vytyčila. Jelikož v tomto směru neshledáváme za poslední roky jakýkoli progres, obáváme se, že knihovna nemá jasnou relevantní koncepci, kterou by naplňovala.

Obracíme se proto na Vás jako na zástupce zřizovatele místní městské knihovny s žádostí o zpřístupnění takové koncepce, pokud existuje. V opačném případě Vás žádáme, abyste pověřili odpovědné osoby jejím vypracováním. A to v dostatečně konkrétní podobě, aby (stálí i potenciální) čtenáři dokázali posoudit, zda je to cesta, kterou by se měla knihovna vydat. Zároveň Vás žádáme o vytvoření platformy, na které by o této koncepci mohla diskutovat veřejnost. Dlouhodobá moderní vize je nezbytná bez ohledu na to, kde bude v příštích letech knihovna působit.

Podoba a fungování knihovny nám nejsou lhostejné a chceme se aktivně podílet na její nové podobě. Proto začneme na facebookových („Za jilemnickou knihovnu“) a webových stránkách („www.jilemnickaknihovna.cz“) zveřejňovat odkazy na inspirativní příklady dobré praxe. Jsme také připraveni nejen nabídnout vlastní poradenskou a praktickou pomoc, ale i případně zprostředkovat pomoc odborníků, s nimiž problém knihovny konzultujeme.

Věříme, že náš zájem o revitalizaci knihovny sdílíte a že se nám podaří společně podniknout kroky nutné k tomu, aby se stala přirozeným místem setkávání; místem, kde lidé rádi tráví svůj volný čas.

S pozdravem,

Matěj Břeský, záchranář

Marek Erben, programátor, student Fakulty informačních technologií ČVUT

Hana Jakouběová, učitelka

Jakub Ježek, Studentský parlament Gymnázia Jilemnice

Petra Kalenská, MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici

Iva Lhotová, úřednice

Vojtěch Mečíř, www.jaroslavhavlicek.cz

Karolína Nechanická, adiktolog

Alena Osowska, učitelka

Štěpánka Richtrová, učitelka

Petra Roučková, učitelka

Marek Tůma, architekt

Eva Vaňková, učitelka

Lucie Václová, učitelka

Jakub Varvařovský, MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici

Karolína Varvařovská, umělkyně

Jakub Veselý, student SŠ

Roman Vyšanský, Studentský parlament Gymnázia Jilemnice

Martin Witkowski, archeolog

Lucie Zalevska, zubařka

Mojmír Zemánek, učitel

Chcete přidat svůj podpis pod tuto iniciativu a účastnit se debat o nové knihovně? Napište nám na info@jilemnickaknihovna.cz!