Jilemnická knihovna

Toto je webová stránka podporující zkvalitnění a modernizaci jilemnické knihovny. Webové stránky knihovny samé jsou zde.

BRAINSTORMING:
KNIHOVNA SNŮ

Vážení signatáři,
příznivci otevřeného dopisu
i náhodní čtenáři těchto stránek,

jedním ze základních východisek pro zpracování životaschopné koncepce knihovny je znalost cílových skupin a jejich potřeb. Kdo bude služby knihovny využívat? Jak početné budou jednotlivé skupiny? Co od ní očekávají? Proto jsme se rozhodli zmapovat Vaše představy o "knihovně snů". Inspirováni projektem I Wish This Was nabízíme všem, kterým není stav jilemnické knihovny lhostejný, možnost vyjádřit jejich přání - stačí jen dokončit větu Chci, aby... (formulář níže).

Shromážděné nápady a připomínky poslouží jako odrazový můstek pro další diskusi o budoucí podobě knihovny.

CHCI, ABY
                      (doplňte větu)


#46 Chci, aby se v knihovně mohly pohybovat děti a povídat nad knihami aniž by byly okřikovány paní vedoucí, že v knihovně se nemluví aby nerušily ostatní čtenáře.

#45 Chci, aby Knihovna měla knihobox na vracení knih.

#44 Chci, aby knihovna fungovala v sobotu.

#43 Chci, aby knihovna aktivně vstupovala do škol a školek s nabídkou knih. Snad ještě nepropásla svou šanci, protože školní knihovny nejsou vůbec špatně vybavené.

#42 Chci, aby knihovna měla otevřeno od 9:00 do 17:00 od pondělí do pátku bez pauzy na oběd.

#41 Chci, aby se knihovna přestěhovala zpátky do staré spořitelny. Celý dům je třeba odkoupit a zprovoznit, naplnit kulturou. Když se knihovna stěhovala, bylo to tím, že spořitelna požadovala uvolnění prostor využívaných knihovnou pro své potřeby (s tím, že celá budov a bude sloužit veřejnosti) a výměnou za to městu daruje přilehlou zahradu. Pokud vím, nebylo to písemně nijak ošetřeno a zahrada celou tu dobu chátrá. Dům spořitelna potom nabízela k prodeji. Město ho za oněch 5 mil nekoupilo a zavařilo tak na dlouholeté problémy s chátrajícím objektem přímo na náměstí. Bude současné zastupitelstvo oním bájným zachráncem na bílém koni?

#40 Chci, aby město vnímalo knihovnu jinak, než dosud a dalo jí odpovídající finanční prostředky. Peníze určitě nejsou všechno, (knihovnice musí být mnohem aktivnější), ale přeci jenom pořádná knihovna , která není jenom půjčovnou knížek, musí dostat své.

#39 Chci, aby Chci, aby se knihovna inspirovala při nákupu knih pro děti např. akvizičními návrhy pro tuto věkovou kategorii projektem „Nejlepší knihy dětem“ (https://www.knihovnasemily.cz/pro-knihovny/nejlepsi-knihy-detem/). Vytvoření prostoru pro odpočinek předškolních dětí (dětský koutek), aby si maminky mohly v klidu vybrat knihy (na chodbě byl měl být zřízen přebalovací pult). Pro inspiraci pro kontinuální práci s mladšími čtenáři může posloužit Městská knihovna v Semilech či Městská knihovna v Nové Pace. Pořádat besedy s autory pro děti či dospělé (vedle větších knihoven výše uvedených může být dobrým příkladem Městská knihovna v Lázních Bělohradě, která patří mezi menší knihovny). Úzce spolupracovat s metodikem v Semilech (dle paragrafu 2. písm. h) zákona č. 257/2001 Sb.) primárně na těchto úrovních: i) Poradenská a konzultační činnost (podporu knihovnických a informačních služeb: zavádění a využívání informačních technologií; doporučení týkající se dotačních programů na podporu implementace IT technologií v rámci dané knihovny (např. VISK 3); podpora při tvorbě webových stránek dané knihovny). Vytvořit aktualizovanou webovou prezentaci. Stávající webová prezentace (http://knihovnajilemnice.wz.cz/) je nevyhovující a zastaralá. Inspirací v tomto směru mohou být webové stránky Městské knihovny v Semilech. Využívat v tomto směru program na implementaci nových technologií (výše uvedený program VISK 3: https://visk.nkp.cz/); ii) Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů – Revize knihovních fondů se týká zmapování určitého souboru jednotek (problematika odpisů - knihovna, aby měla prostor na umístění nové literatury, se musí zbavit zastaralé literatury, s čímž souvisí následující bod); iii) Nákup a zpracování knihovních fondů – Relevantní akvizice. Knihovna by měla nakupovat vedle oddechové literatury, rovněž literaturu pro náročnější tipy čtenářů. Jedná se především o nové tituly z beletrie, nové tituly z oblasti populárně-naučné či oblasti odborné. Odborná a populárně-naučná literatura ve fondu jilemnické knihovny je zastaralá (poslední tituly jsou z počátku 90. let). Knihovna by v přiměřené míře měla mít literaturu cizojazyčnou, která by se vztahovala ke jazykovým kurzům vyučovaným v Jilemnici (tj. angličtina, němčina, francouzština a španělština).Možná by v tomto směru bylo vhodné vytvoření pracovního místa (plný či částečný úvazek) pro vystudovaného knihovníka s odbornou praxí, který by měl na starosti výše specifikovanou metodickou práci. Knihovna by se měla ze svého fondu zbavit odepsaných jednotek, které pouze zabírají místo, buď formou darování zdarma či za symbolickou cenu. Důležitým prostředkem těchto procesů jsou burzy knih, které by se v jilemnické knihovně měly konat pravidelně (optimální je jednou měsíčně ve stejný den, např. první pátek v měsíci). Opět bych vyzdvihl mnohaletou tradici Městské knihovny v Semilech (https://www.knihovnasemily.cz/virtualne2/burza-knih-pozvanka/). Nutná je rovněž náležitá propagace akce. Plachta by mohla být před každou burzou na plotě před budovou knihovny. Burza knih by se mohla konat nejenom ve vnitřních prostorách knihovny, nýbrž i v průchodu před vchodem do knihovny. Zde by mohla být zřízena permanentní knihobudka pro jednotky, které knihovna již nepotřebuje. Do knihobudky by čtenáři nosili knihy jako dary či na výměnu. Pro inspiraci viz knihobudka ve vrchlabském parku (v prostorách vrchlabského betléma), kterou zřídil spolek Tamar ve spolupráci s Knihkupectvím K+T (https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/knihobudka-ve-vrchlabi-je-inspiraci-pro-dalsi-mesta-20190824.html). Knihovna by měla mít otevřeno celý týden 9-17hod (tj. i přes dobu oběda). Knihovna by měla mít větší a světlejší prostory. Již skutečnost, že knihovna se stěhovala z větších prostor bývalé spořitelny do prostor menších, byla již v době translace zarážející. Nicméně jak stojí v otevřeném dopise ve věci jilemnické knihovny (http://jilemnickaknihovna.cz/), nikoliv vše je odvislé od nových prostor. Důležité je vytvořit v knihovně místo setkávání napříč generacemi; místo komunitního života s intelektuálním a duchovním přesahem. Držím palce.

#38 Chci, aby aby se knihovna měla možnost přestěhovat do vzdušnějších, atraktivnějších a větších prostor. A aby nebyly knihy za pultem, ale dalo se na všechny normálně podívat a prolistovat bez asistence knihovnice.

#37 Chci, aby se knihovna nebála oslovit odbornou i laickou veřejnost s žádostí o pomoc nebo radu

#36 Chci, aby se jilemnická knihovna stala konzultačním střediskem virtuální univerzity třetího věku.

#35 Chci, aby knihovna byla schopna spolupracovat s okolními knihovnami a tak zpestřit svou nabídku

#34 Chci, aby knihovna lépe propagovala své služby a akce

#33 Chci, aby knihovna zprostředkovávala neformální setkání místních čtenářů se čtenáři z jiných knihoven, se spisovateli, výtvarníky, pamětníky, popularizátory vědy apod.

#32 Chci, aby to v knihovně žilo a šumnělo slovy při diskuzi užaslých čtenářů (malých objevitelů i starších klasiků).

#31 Chci, aby v knihovně byl příjemný kout, kam si člověk může sednout a číst si. A třeba si u toho dát i kafe?...

#30 Chci, aby se do knihovny dalo zajet s kočárkem

#29 Chci, aby knihovna nesmrďěla

#28 Chci, aby se knihovna nebála diskutovat s veřejností

#27 Chci, aby knihovna byla aktivním místem pro komunikaci i komunitu čtenářů.

#26 Chci, aby knihovna pořádala akce zaměřené na mediální gramotnost.

#25 Chci, aby knihovna byla vidět ve veřejném prostoru. Aby se účastnila s burzou knih a aktivitami pro děti jarmarků, férových snídaní, farmářských trhů.

#24 Chci, aby knihovna doplňovala nové knihy. A to ne jenom "Harlekýny", ale i knihy nových kvalitních autorů - například držitelů Pullitzerovy ceny, ceny Magnesia litera a další.

#23 Chci, aby knihovna sbírala a propagovala dávné i dnešní autory, kteří jsou spjatí s jilemnickem.

#22 Chci, aby se knihy a knihovna priblizila co nejvice lidem a detem. Aby se z ni stalo misto, kde je mozne najit pohodu, posedet a dat si treba i kavu.

#21 Chci, aby knihovna byla kvalitní i za 20 let.

#20 Chci, aby knihovna byla prostorem kde se mohou setkávat všichni obyvatelé jilemnice bez rozdílu. Je to tedy místo, kam mohou děti i důchodci, i lidé co přes den chodí do práce. stejně tak tam mohou lidé bez peněz. Knihovnu vidím jako přirozené centrum jilemnické komunity, kde se může utvářet náš společenský a komunitní život. K tomu by knihovna měla mít studovnu, místnosti pro schůzky týmů i kavárnu se zahradou pro neformální setkání. Měla by zpřístupňovat nejen aktuální a světovou literaturu, ale i moderní technologie.

#19 Chci, aby knihovna pořádala aktivity pro děti nejen v rámci školek a škol.

#18 Chci, aby knihovna pořádala Univerzitu třetího věku.

#17 Chci, aby měla knihovna od města na akvizice minimálně 160.000 (místo nynějších 85).

#16 Chci, aby dětem v knihovně nabízeli ke knížkám pracovní listy.

#15 Chci, aby děti mohly v knihovně řešit zábavné úkoly.

#14 Chci, aby děti mohly v knihovně svobodně objevovat knihy, spisovatele, knižní hrdiny a tajemné znaky.

#13 Chci, aby si knihovnice zašly pro inspiraci, jak zaujmout děti, do Muzea hry v Jičíně (např. https://www.muzeumhry.cz/novinky/289-stala-expozice-muzea).

#12 Chci, aby knihovna občas přišla do školy, mezi děti.

#11 Chci, aby knihovna pořádala pro děti pravidelné akce - v době vyučování i mimo ni.

#10 Chci, aby se knihovnice vzdělávaly v metodice kritického čtení a metody aktivně používaly.

#9 Chci, aby knihovna pořádala programy zaměřené na čtenářskou gramotnost.

#8 Chci, aby se knihovna ptala, co děti a učitelé potřebují (knížky, aktivity).

#7 Chci, aby knihovna občas uspořádala knižní bazar.

#6 Chci, aby knihovna více spolupracovala s muzeem, mateřským centrem, ICT a jilemnickými školami (ty prostory mají).

#5 Chci, aby se knihovnice víc usmívaly.

#4 Chci, aby knihovna zredukovala přebujelý fond.

#3 Chci, aby knihovna akčním způsobem představovala nové knihy pro děti i pro dospělé.

#2 Chci, aby se knihovna inspirovala na strankach www.ctenipomaha.cz (seznamy knih, kvízy, pracovní listy, přístup dalších knihoven; viz).

#1 Chci, aby knihovna pořádala besedy se spisovateli a veřejná čtení.