Jilemnická knihovna

Toto je webová stránka podporující zkvalitnění a modernizaci jilemnické knihovny. Webové stránky knihovny samé jsou zde.

Dokumenty týkající se jilemnické knihovny

Níže naleznete dokumenty, které můžete použít při orientaci v problematice jilemnické knihovny.

Knihovna, akvizice

Komentář k ročnímu výkazu 2017 (pdf) - Autor: Václava Zvelebilová

Poznámky k jilemnické knihovně (pdf) - Analýza akvizic a kontextů jilemnické knihovn. Autor: Vojtěch Mečíř

Koncepce knihovny - Koncepce jilemnické knihovny z července 2019.. Autor: Václava Zvelebilová

Knihovnické koncpepce a vize

8 priorit pro knihovny budoucnosti - Koncepce rozvoje knihoven v ČR pro léta 2017-2020 stanovila osm prioritních oblastí.

Vize knihovnického systému Tritius - Tritius propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu tak, aby co nejlépe podpořil transformaci knihoven v kulturní centra umožňující prožitek informací s cílem zvyšování informační gramotnosti celé společnosti.

Knihovny jako kreativní centra – best practices z Austrálie - V australském státu Queensland od roku 2013 běží projekt Knihovny jako kreativní prostor.

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 (pdf) - Koncepce veřejných knihoven přijata Vládou ČR.

Knihovny 2020 (pdf) - Stručný přehled o tématech a úkolech vyplývajících z vládou schválené Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020.

Přijímání výzvy (pdf) - Nová vize veřejných knihoven (Aspen Institute).

Prostory

Požadavky knihovny na prostory (pdf) - Dokument předložený Václavou Zvelebilovou Komisi kultury a školství na jednání 18. 3. 2019.

Studie využití budovy bývalé spořitelny (pdf) - Studie architektonického studia m.aus architects, která zkouší různá využití budovy bývalé spořitelny. Jako jedna z možností je její využití pro knihovnu. (Podle našich informací se přemýšlí ještě o prostorách v čp. 1 a v bývalé budově gymnázia. K tomu však jakékoli studie schází.)

Standardy

Standard pro dobrou knihovnu (pdf)

Standard pro dobrý knihovní fond (pdf)